خدمات کسب و کار پیصانکو

امروزه نقش و اهمّیت خدمات توسعه کسب و کار در توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط در سطح جهان به خوبی شناخته شده است. گروه خدمات کسب و کار پیصانکو با هدف بهینه سازی و ارتقا کسب وکار ها و بهبود توان رقابتی آنها در بازارهای ملی و بین المللی فعالیت خود را آغاز نمود. در پیصانکو تجربیات و دانش مورد نیاز را با کمک کارآفرینان و متخصصان، متناسب با فضای ایران بومی‌سازی کرده و براساس معیارهای فرهنگی و اقتصادی کشور تلاش داریم تا آن را به مدلی برای یک اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر تبدیل کنیم.

عمده فعالیت های ما به شرح زیر می باشد:

  • کمک به ارتقای دانش کسب و کارهای به منظور رقابت در عرصه جهانی
  • ایجاد بستر لازم برای فعالیت مشترک واحدهای فناور داخلی و خارجی
  • ارایه مشاوره به کسب و کارها
  • سازماندهی واحدهای فناور به منظور کمک به رشد آنها
  • کمک به ایجاد کسب و کار های جدید

ویژگی های ما:

  • دسترسی ساده به ما بصورت فیزیکی و مجازی
  • دارای ساختار سازمانی چابک و توانمند
  • تدارک امکانات و خدمات با ارزش خرید بالا برای شرکت ها
  • دارای زیرساخت های قوی و شبکه گسترده